For at få så relevant en rapport for netop din virksomhed som muligt, bedes du besvare følgende spørgeskema. Der er 26 spørgsmål, og det vil sjældent tage dig mere end 15 minutter. Når du har besvaret alle spørgsmål stilles du videre til din virksomheds egen Ejerstrategi-kort rapport, hvor dine svar sammenholdes med svarene fra de 13.000 danske virksomheder, som deltager i benchmarkingen.
NB. For at få en så repræsentativ rapport som muligt, SKAL alle spørgsmål i spørgeskemaet besvares. Ejerstrategi-kortet er relevant for ejerledede virksomheder med ansatte.

Besvar venligst følgende spørgsmål:


VIRKSOMHEDENS BRANCHE, STØRRELSE, OG REGION
 
1. 
Hvilken branche tilhører din virksomhed?
  
Landbrug, fiskeri, råstofudvinding
Industri
Energi- og vandforsyning
Bygge og anlæg
Handel, hotel og restauration
Transport, post og tele
Finansiering og forretningsservice
Offentlige og personlige tjenester
Uoplyst aktivitet
2. 
Hvor store aktiver havde din virksomhed i seneste årsregnskab?
  
Under 1 mio kr
Mellem 1 og 5 mio kr
Mellem 5 og 10 mio kr
Mellem 10 og 50 mio kr
Over 50 mio kr
3. 
Hvilket postnummer har din virksomhed hovedsæde i?
 

Page 1 / 7